ឯកសារច្បាប់

(សន្ទានុក្រមផ្នែករដ្ឋប្បវេណី)Civil Terminology

(សន្ទានុក្រមស្តីពី គណនេយ្យ និង សាវនកម្ម

Criminal Code_KH_EN

ការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពី ម៉ាកពាណិជ្ជកម្ម

ក្របសីលធម៌ សម្រាប់មន្ត្រីប្រតិបត្តិច្បាប់

ក្រមច្បាប់ អនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រមនិតិវិធី ព្រហ្មទណ្ឌ Criminal Procedure

ក្រមនិតិវិធី រដ្ឋប្បវេណី Civil Procedure

ក្រមនីតិវិធី ព្រហ្មទណ្ឌ (អង់គ្លេស)

ក្រមនីតិវិធី រដ្ឋប្បណី២០០៦

ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ Criminal code of Kingdom of Cambodia

ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ២០០៩

ក្រមសីលធម៌ គ្រូបង្រៀន

ក្រមសីលធម៌ មេធាវី

ក្រមសីលធម៌ សម្រាប់មន្រ្តីប្រតិបត្តិច្បាប់ ១៩៧៩

ក្រមសីលធម៌ សម្រាប់មន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់

ក្រិត​​ច្បាប់ស្តីពី ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

ក្រិតច្បាប់ស្តី ពីកិច្ចការពារជលផល

ក្រិតច្បាប់ស្តីពី ការទទួលខុសត្រូវក្រៅកិច្ចសន្យា

ក្រឹត្យច្បាប់ស្តី ពីពន្ធប៉ាតង់

ច្បាប់​ស្តីពី វិសោធនកម្មមាត្រា១៣៩ និងមាត្រា១៤៤ នៃ​ច្បាប់ស្តីពីការងារ២០០៧ ១៩៩៧

ច្បាប់​ស្តីពី​ ការ​បោះផ្សាយ និង​ការ​ជួញដូរមូលបត្រមហាជន​ ២០០៧

ច្បាប់បន្ថែមស្តីពី សវនកម្ម

ច្បាប់-វិធានពាណិជ្ជកម្ម និងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

ច្បាប់ស្តីពី កាតព្វកិច្ចយោធា

ច្បាប់ស្តីពី ការការពារនិងទប់ស្កាត់ជម្ងឺអេដស៍

ច្បាប់ស្តីពី ការកំណត់ចំនួនអាសនៈរដ្ឋសភានីតិកាលទី៣

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់​គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម២០០៦ ១៩៩៧

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រង​អាស៊ីដខ្លាំង២០១១

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងគុណភាពសុវត្ថិភាពលើផលិតផល ទំនិញ និង​សេវា ២០០០

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងធនធានទឹក

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជិវកម្មធនធានរ៉ែLaw of managing natural resource and mineral

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ (០០៩០៧០១)

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងពូជដំណាំនិងសិទ្ធិអ្នកបង្កាត់ពូជដំណាំ២០០៨

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជនក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្រ្ត អមវិជ្ជសាស្រ្តនិងជំនួយវិជ្ជសាស្រ្ត

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងឪសថ

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងអាវុធ គ្រឿងផ្ទុះ និងគ្រាប់រំសេវ២០០៥

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះ

ច្បាប់ស្តីពី ការងារ Law on Labour

ច្បាប់ស្តីពី ការងារ

ច្បាប់ស្តីពី ការជួញដូរមនុស្ស Law on anti human trafficking and sexual trafficking

ច្បាប់ស្តីពី ការដាក់គុកបង្ខំដល់រូបកាយក្នុងរឿងព្រហ្មទ័ណ្ឌ

ច្បាប់ស្តីពី ការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន

ច្បាប់ស្តីពី ការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និងកិច្ចការពារជនរងគ្រោះ២០០៥

ច្បាប់ស្តីពី ការទូត- Diplomatic Law-8

ច្បាប់ស្តីពី ការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី២០០៩

ច្បាប់ស្តីពី ការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុ

ច្បាប់ស្តីពី ការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រា៥១នៃច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងបរិស្ថាន(០២១០១៩៦)

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម១៩៩៦

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតតែមសារពើពន្ធ

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្កើតពន្ធប្រថាប់ត្រា

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្រ្កាបល្បែងស៊ីសង

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្រ្កាបល្បែងស៊ីសង១៩៩៦

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើអាជីវកម្មលើ​ផ្លូវភេទ២០០៨

ច្បាប់ស្តីពី ការបង្រ្កាបអំពើពង្រត់និងលក់ដូរមនុស្ស និងអំពើអាជីវកម្មមនុស្ស

ច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត (០១៧​០៩០២)

ច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា (០២០០៦០៥)

ច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ(០១៨០៥០៨)

ច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ (០០៤០៣០១)

ច្បាប់ស្តីពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្ត

ច្បាប់ស្តីពី ការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ២០១០

ច្បាប់ស្តីពី ការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្ម២០០៧

ច្បាប់ស្តីពី ការផ្តន្ទាទោសការកាន់អាវុធ និងសំលៀកបំពាក់

ច្បាប់ស្តីពី ការផ្តន្ទាទោសអំពើភេវរកម្ម

ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រិត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្កចៅក្រម ២០១៤

ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំទឹកដី នគរូបនីយន័កម្មនិងសំណង

ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម

ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំអង្កការតុលាការ២០១៤

ច្បាប់ស្តីពី ការរំលូតកូន១៩៩៧

ច្បាប់ស្តីពី ការវិនិយោគ

ច្បាប់ស្តីពី ការសាលាជំរៈក្តី រដ្ឋកម្ពុជា

ច្បាប់ស្តីពី ការហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជីវសាស្រ្តនិងអាវុធវិទ្យុសកម្ម២០០៩

ច្បាប់ស្តីពី ការហាមប្រើប្រាស់គ្រាប់មីន

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី​២០១១

ច្បាប់ស្តីពី ការអនុវត្តន៏ក្រមរដ្ឋប្បវេណី

ច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ ១៩៩៦

ច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារបរិស្ថាន និងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ

ច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌(០២៦០១៩៦)

ច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌

ច្បាប់ស្តីពី កិច្ចសន្យា និងការទទួលខុសត្រូវក្រៅកិច្ចសន្យា១៩៨៨

ច្បាប់ស្តីពី ក្រមនិតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

ច្បាប់ស្តីពី គណនេយ្យសហគ្រាស

ច្បាប់ស្តីពី គណនេយ្យសហគ្រាសសវនកម្មគណនេយ្យសហគ្រាស និងវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ២០០២

ច្បាប់ស្តីពី គណបក្សនយោបាយ

ច្បាប់ស្តីពី គយ​២០០៧

ច្បាប់ស្តីពី ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក២០០៧
ច្បាប់ស្តីពី ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

ច្បាប់ស្តីពី ជលផល ២០០៦

ច្បាប់ស្តីពី ជីវសុវត្ថិភាព (០០៦​០២០៨)

ច្បាប់ស្តីពី តំបន់ការពារធម្មជាតិ(០០៧០២០៨)

ច្បាប់ស្តីពី ទេសចរណ៍(០០៧០៦០៩)

ច្បាប់ស្តីពី ធនាគា និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ច្បាប់ស្តីពី ធានារ៉ាប់រង២០០០

ច្បាប់ស្តីពី និតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

ច្បាប់ស្តីពី នីតិវិធីនៃរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជាបណ្តឹង២០១០

ច្បាប់ស្តីពី នីតិវិធីពិន័យស៊ីវិល ២០០៨

ច្បាប់ស្តីពី នីតិវិធីរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីមិនមែនបណ្តឹង២០១០

ច្បាប់ស្តីពី បញ្ជីពានិជ្ចកម្ម

ច្បាប់ស្តីពី បណ្តឹងទាក់ទងនិងឋានៈបុគ្គល Law on Civil procedure of Individual status

ច្បាប់ស្តីពី បណ្តឹងទាក់ទង់នឹងឋានៈបុគ្គល

ច្បាប់ស្តីពី បាតុកម្ម

ច្បាប់ស្តីពី ប្រកាសនិបត្រតក្កកម្ម

ច្បាប់ស្តីពី ប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម​

ច្បាប់ស្តីពី ប្រកាសនីយបត្រត្តក្កកម្ម វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និងគំនូរឧស្សាហកម្ម២០០២

ច្បាប់ស្តីពី ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ Anti corruption law

ច្បាប់ស្តីពី ប្រតិបត្តិការដែលមានកិច្ចធានា២០០៧

ច្បាប់ស្តីពី ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ

ច្បាប់ស្តីពី ប្រាក់ប្រថាប់ក្តី

ច្បាប់ស្តីពី ពន្ធនាគារ

ច្បាប់ស្តីពី ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរកាល

ច្បាប់ស្តីពី ព្រៃឈើ ២០០២

ច្បាប់ស្តីពី ភូមិបាល

ច្បាប់ស្តីពី មជ្ឈត្តការពានិជ្ជកម្ម

ច្បាប់ស្តីពី ម៉ាកពាណិជ្ជនាមនិងការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់២០០២

ច្បាប់ស្តីពី មូលបត្រ​រដ្ឋ​​ ២០០៧

ច្បាប់ស្តីពី រដ្ឋធម្មនុញ

ច្បាប់ស្តីពី របបសន្តិសុខសង្គម

ច្បាប់ស្តីពី របបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជន​ទាំងឡាយដែល​ស្ថិតនៅ​ក្រោមបទប្បញ្ញត្តិនៃ​ច្បាប់​ស្តីពីការងារ២០០២ ១៩៩៧

ច្បាប់ស្តីពី របបសារព៌តមាន

ច្បាប់ស្តីពី រឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណី Civil Law Procedure

ច្បាប់ស្តីពី រឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីមិនមែនបណ្តឹង

ច្បាប់ស្តីពី លក្ខតិកៈទូទៅនៃសហគ្រាស

ច្បាប់ស្តីពី លក្ខន្តិកទូទៅចំពោះយោធិន

ច្បាប់ស្តីពី លក្ខន្តិកៈចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា២០១៤

ច្បាប់ស្តីពី លក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្រ្ត

ច្បាប់ស្តីពី លក្ខន្តិកៈមេធាវី

ច្បាប់ស្តីពី វិធីអនុវត្តសាលក្រមរដ្ឋប្បវេណី

ច្បាប់ស្តីពី វិនិយោគ១៩៩៤

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្ម សវនកម្ម

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្ម សារពើពន្ធ (2)

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្ម សារពើពន្ធ

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន២០០៥

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត (០០៦​០១០៧)

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត(០១៣០៧១១)

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីវិធានពាណិជ្ជកម្ម និងចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម១៩៩៩

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគ២០០៣

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មនិតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មនៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (០១៧០៨១១)

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មបញ្ជីពានិជ្ជកម្ម

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មបទបញ្ញាតតុលាការ

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មមាត្រា១៣ថ្មី នៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត (០១៩០៦០៦)

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មមាត្រា១៣ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្ត

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មមាត្រា៣៦មាត្រា៣៨មាត្រា៩១នៃច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ២០០១

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មរបបសោធននិវត្តន៍

ច្បាប់ស្តីពី វិសោធនកម្មសភាពាណិជ្ជកម្ម២០០៦

ច្បាប់ស្តីពី វិសោនកម្ម សារពើពន្ធ Law on amendement of taxation

ច្បាប់ស្តីពី វិសោនកម្មច្បាប់វិនិយោគ

ច្បាប់ស្តីពី សញ្ជាតិ

ច្បាប់ស្តីពី សភាពាណិជ្ជកម្ម១៩៩៥

ច្បាប់ស្តីពី សភាមុខរបរ និងសហគ្រាស

ច្បាប់ស្តីពី សមាគម និង អង្គការក្រៅរដ្ឋភិបាល

ច្បាប់ស្តីពី សម្បទាន២០០៧

ច្បាប់ស្តីពី សហគ្រាស Law on enterprise

ច្បាប់ស្តីពី សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម២០០៥

ច្បាប់ស្តីពី សហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល

ច្បាប់ស្តីពី សារពើពន្ធ Law on taxation 1997

ច្បាប់ស្តីពី សារពើពន្ធ

ច្បាប់ស្តីពី សាវនកម្ម

ច្បាប់ស្តីពី សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល២០០៣

ច្បាប់ស្តីពី សុវត្ថភាពទំនិញ និងសេវា

ច្បាប់ស្តីពី ស្តង់ដារនៅកម្ពុជា២០០៧

ច្បាប់ស្តីពី ស្ថានទម្ងន់ទោសនៃបទឧក្រិដ្ឋ

ច្បាប់ស្តីពី ឯកពន្ធភាព២០០៦

ច្បាប់ស្តីពី អន្តោប្រវេសន៍

ច្បាប់ស្តីពី អប់រំ

ច្បាប់ស្តីពី អស្សាមករណ៍២០០៩

ច្បាប់ស្តីពី អាពាហ៍ពិពាហ៍និងគ្រួសារ១៩៨៩

ច្បាប់ស្តីពី អាស៊ីតខ្លាំង

ច្បាប់ស្តីពី​ ប្រឆាំងភេរវកម្មLaw on anti torrorism

ច្បាប់ស្តីពី​ វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់(០១២០៧១១)

ច្បាប់ស្តីពី​ សិទ្ធអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែល

ច្បាប់ស្តីពីក្ស័យធន២០០៧

ទស្សនៈវិជ្ជា Introduction to Philosophy

វិសោធនកម្មមាត្រា៦៣នៃបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីប្រព័ន្ធតុលាការច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិងនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ២០០៦

ច្បាប់ស្តីពី គជប ២០១៥

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s