ឯកសារផ្សេងៗ

Rectangular_Strategy_III_Khmer
Political_Platform_Royal_Government_Cambodia
របាយការណ៍បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

lesson of Civil Law 1

lesson of Civil LawGeneral Public Administrative Lawច្បាប់រដ្ឋបាលនីតិការងារការគ្រប់គ្រងការងាររដ្ឋបាលប្រចាំថ្ងៃ

ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលប្រចាំថ្ងៃ

ការតាក់តែងលិខិតរដ្ឋបាល

ក្រមរដ្ឋប្បវេណី civil_law

កំណែទម្រង់ច្បាប់ និង ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ (សួង លាងហៃ)

ច្បាប់ភូមិបាល land_law

ច្បាប់លក្ខ័ន្តិកៈដោយឡែក

ជំនួយអន្តរជាតិ ដើម្បីអភិវឌ្ឍ

ដំណោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ

តួអង្គនៃនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ (ខៀវ ថវិកា)

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

នីតិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

នីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ constitution

នីតិរដ្ឋបាល និងនីតិវិធីរដ្ឋបាល

នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ international_law

ពន្ធគយ H.E Pen Simon

វិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ

សេដ្ឋកិច្ច និងប្រវត្តិសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ស្វែងយល់ពីច្បាប់សវនកម្ម

អក្សរសាស្រ្តក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលករណីបទល្មើសពុករលួយ

ករណីពន្ធ

ការដោះសា្រយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ

ការបិទស្លាកបោះត្រាលើវត្ថុតាង

ការប្រកាសអំពីការបាត់ខ្លួន

ការប្រគល់វត្ថុដែលរឹបអូសជូនម្ចាស់ដើមវិញ

ការស្រាវជ្រាវខាងវេជ្ជសាស្ត្រ ខាងវិទ្យាសាស្ត្រ

គេហទំព័រ

ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក

ជំនួយរបស់ក្រឡាបញ្ជី

ដូចម្តេចហៅថាមហាបាតុកម្ម

ទម្រង់សរសេរពាក្យបណ្តឹង

នីតិបុគ្គលសាជីវកម្មទទួលខុសត្រូវគ្មានកម្រិត

ប្លង់ដី

ព្រហ្មទណ្ឌ

របបពាក់កណ្តាលសេរីភាព

របាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញ

វត្ថុចម្បង និង វត្ថុចំណុះ

ស៊ើបអង្កេតជាក់ស្តែង

សាក្សីដែលអនុញ្ញាតឱ្យរួចពីសម្បថ

សេចក្ដីប្រកាសជូនដំណឹងបើក ឬបិទសហគ្រាស គ្រឹះស្ថាន

សេចក្ដីប្រកាសជូនដំណឹងអំពីចលនាបុគ្គលិក

អត្រានុកូលដ្ឋានជាអ្វី

អធិការកិច្ច និងការពិនិត្យកត់ត្រាបទល្មើស

អាចរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌបាន

អាពាហ៍ពិពាហ៍

អំពើប៉ះពាល់ដល់ជីវិត រួមមាន

អំពើហឹស្សា

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s